Region Östergötland

Överenskommelse om samverkan mellan ortopedklinikerna och primärvården

Dokumentnamn:
Överenskommelse om samverkan mellan ortopedklinikerna och primärvården
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Överenskommelse, samverkan, primärvård, ortopedi, vårdbegäran, remiss,
Giltig fr o m:
2015-03-23
Utfärdande enhet:
CKOC, PV, Ortopedklinkerna ViN och US
Målgrupp:
Vårdgivare som remitterar till ortopedklinkerna och medarbetare ortopedklinikerna
Giltig t o m:
2017-03-30
Framtagen av:
Arbetsgrupp primärvård-ortopedi
Godkänd av:
Verksamhetschefer ortopedklinikerna, Vårddirektör Martin Magnusson
Diarienummer:
CKOC-2015-82
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltigt from Kommentar Godkänt av
1  2009-09-01 Första version Verksamhetschefer OC
2 2011-10-28 Uppdaterad version Verksamhetschefer OC3
3 2015-03-23 Reviderad version

Vårddirektör Martin Magnusson

3 2016-09-21 Förlängd giltighetstid Vårddirektör Martin Magnusson