Region Östergötland

Tobakspolicy på ortopedavdelning

Dokumentnamn:
Tobakspolicy på ortopedavdelning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
tobak, operation
Giltig fr o m:
2010-09-20
Utfärdande enhet:
Ortopedklinikerna US och ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedi
Giltig t o m:
2017-12-30
Framtagen av:
Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Andreas Meunier, verksamhetschef, Ortopedkliniken US
Godkänd av:
Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Andreas Meunier, verksamhetschef, Ortopedkliniken US
Diarienummer:
CKOC-2015-00143
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Tobakspolicy på ortopedavdelning

I syfte att minska komplikationsfrekvens och öka allmän hälsovinst är rökning EJ tillåten under inneliggande vård. Vi har än så länge ingen möjlighet att förbjuda patienter att röka men följande gäller:

  • Vi hjälper inte patienter att röka under inneliggande vård.
  • Patienter skall inte få hjälp att bli skjutsade ned till ingången för att röka. 
  • Mobila patienter eller personal får inte röka vid ingången till ortopedhuset.
  • Rökare kan vid behov hänvisas till närmaste rökplats.
  • Rökare skall alltid erbjudas motiverande stöttning av personal samt nikotinersättningsmedel.

Landstingets patientinfo:

Tobaksfri inför operation 

Tilläggsinfo ortopedklinikerna:

Rökstopp tilläggsinfo ortopedklinikerna 

Nikotinersättningsmedel

 

kan tilldelas patienter på generell ordination

 

bör anpassas efter patientens tidigare tobaksbruk för bästa effekt

 

”lågt/måttligt beroende”

upp till 20 cigaretter/dag och
man röker ej nattetid eller direkt på morgonen.

För dessa patienter rekommenderas:

o

Nikotinplåster av medelstyrka (14mg/dygn ”steg2”)

o

Tuggummi/sugtablett 2mg.

”högt beroende”

mer än 20-25 cigaretter/dag och
man måste ofta röka inom 30min från uppvaknande eller gå upp och röka nattetid

För dessa patienter rekommenderas:

o

Nikotinplåster av hög styrka (21mg/dygn ”steg 1”)

o

Tuggummi/sugtablett 4mg.

o

Vissa med stort nikotinberoende kan behöva komplettera plåster med tabletter när det är som värst

o

Om man upplever nikotinsug redan på morgonen rekommenderas att patienten bär plåster hela dygnet

 

VIKTIGT:
Nikotintuggummi måste tuggas på rätt sätt och inte ”idisslas” som vanliga tuggummin.
Tuggteknik: Tugga långsamt 8–10 gånger. Låt sedan tuggummit vila i munnen. När du känner att smaken avtagit, tugga igen 6–7 gånger. Fortsätt så här i 25–30 minuter, då har det mesta av nikotinet frigjorts och du kan kasta tuggummit.
 

För ytterligare information gå in på:
http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/Sidor/Halsaolevnadsvanor_Snusorokfri_Faktaorad_Attslutaroka.aspx

Revisionshistorik:

Datum Händelse Godkänt av
2015-03-16 Nytt diarienr. pga namnbyte
2016-03-10 Förlängt giltigheten Helén Bergvich
2016-11-15 Förlängt giltigheten Helén Bergvich