Region Östergötland

Trombosprofylax

Dokumentnamn:
Trombosprofylax
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-04-01
Utfärdande enhet:
Ortopedicentrum iÖstergötland
Målgrupp:
Läkare , sjuksköterska
Giltig t o m:
2017-03-31
Framtagen av:
Andreas meunier, öl
Godkänd av:
Cecilia Jennersjö, MEA,US, Mattias Anderson MLA ort klin US, Björn Werner,öl, MLA ort klin ViN, Anders Olai, öl, MLA ryggkliniken US
Diarienummer:
CKOC-2015-00141
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Trombosprofylax

 

Patienter med högre risk för DVT: Rutinprofylax 2 veckor

 • Höft- och knäproteser och höftfrakturer som är svårmobiliserade
 • Osteosyntes i nedre extremitet med op.tid >2 tim och post.op gipsimmobilisering
 • Osteosyntes av bäcken- eller acetabulumfraktur
 • Tidigare DVT och/eller lungemboli, känd trombofili, aktiv malignitet
 • ≥ 2 av riskfaktorerna: BMI >30, p-piller/östrogen/graviditet, mycket hög ålder, reoperation<4v, immobilisering (sängliggande)


Patienter med intermediär risk för DVT: Rutinprofylax 1 vecka/under vårdtiden

 • Höft- och knäproteser och höftfrakturer med snabb postoperativ mobilisering
 • Frakturkirurgi nedre extremitet ovanför fotleden
 • Inneliggande ryggkirurgi

Patienter med låg risk för DVT: Ej rutinmässig trombosprofylax

 • Operativt och konservativt behandlade fot- och fotledsfrakturer[1]
 • Artroskopiska ingrepp i knä
 • Patienter som kan mobiliseras utan gips efter operation
 • Operation på övre extremitet
 • Poliklinisk ryggkirurgi

Rutinprofylax: Inj. Innohep 4500 E x 1.
Vid vikt >90 kg ges 4500 E x 2 (eller 50 E/kg).
Vid njursvikt med GFR <30 görs dosreduktion.

Rutinprofylax vid ryggkirurgi: Inj. Innohep,  vid vikt  <60kg:  2500E x 1, vikt 60-90kg:  3500E x 1, vikt >90kg:  4500 E x 1  (se separat PM, rapid recovery).     
      
Innohep och ryggbedövning 
Innohep får inte ges 12 tim innan eller inom 4 tim efter spinal- eller epiduralanestesi. Epiduralkateter får inte dras inom 12 tim sedan den senaste Innohep injektionen.

 

Bakgrund:

Begrepp: VTE = Venös tromboembolism (DVT och LE)
DVT = Djup ventrombos
LE = Lungemboli

Operation och/eller immobilisering ökar risken för DVT och lungemboli. I sådana patientgrupper är runt 80 % av DVT är lokaliserad nedom knäet och enbart 20% proximalt [2] med en ökad risk för LE. De flesta postop. DVT har ett subkliniskt förlopp och upptäcks enbart vid screening t ex i samband med randomiserade studier.
Ca 0,6%[1] till 2,5%[2] av patienter med skada/operation nedom knäet drabbas av en VTE. Trombosprofylax med LMH halverar risken för DVT och LE.
Efter större ortopedisk kirurgi (höft- och knäproteser, höftfrakturer) har patienter utan profylax inom 35 dagar en risk för en symptomatisk VTE på 4,3% (DVT 2,8%, LE 1,5%)[3]. Med 2 veckors LMH-profylax reduceras frekvensen av VTE inom 35 dagar till ca 2,3% och vid 4 veckors profylax till 1,8% (DVT 1,25%, LE 0,55%)[3]. 
Nya stora cohortstudier efter fast track proteskirurgi (korta vårdtider, snabbmobilisering, profylax enbart under vårdtiden) [4, 5] visar dock på en lägre VTE-frekvens; 0,4% inom 90 dagar (DVT 0,3%, LE 0,1%). Vid akillesseneruptur eller fotledsfraktur har långtidsprofylax med LMH inte lyckas reducera DVT frekvensen [6, 7].
Rapporterade incidenser för postoperativt VTE-insjuknande avser dock vanligen en genomsnittlig normalrisk-population. Identifiering av högriskpatienter för VTE är därför väsentlig för bedömning av indikation och duration av trombosprofylax.

 1. Selby, R., et al., Symptomatic venous thromboembolism uncommon without thromboprophylaxis after isolated lower-limb fracture: the knee-to-ankle fracture (KAF) cohort study. J Bone Joint Surg Am, 2014. 96(10): p. e83.
 2. Testroote, M., et al., Low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism in patients with lower-leg immobilization. Cochrane Database Syst Rev, 2014. 4: p. Cd006681.
 3. Falck-Ytter, Y., et al., Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest, 2012. 141(2 Suppl): p. e278S-325S.
 4. Husted, H., et al., Low risk of thromboembolic complications after fast-track hip and knee arthroplasty. Acta Orthop, 2010. 81(5): p. 599-605.
 5. Jorgensen, C.C., et al., Thromboprophylaxis only during hospitalisation in fast-track hip and knee arthroplasty, a prospective cohort study. BMJ Open, 2013. 3(12): p. e003965.
 6. Lapidus, L.J., et al., Prolonged thromboprophylaxis with Dalteparin during immobilization after ankle fracture surgery: a randomized placebo-controlled, double-blind study. Acta Orthop, 2007. 78(4): p. 528-35.
 7. Lapidus, L.J., et al., Prolonged thromboprophylaxis with dalteparin after surgical treatment of achilles tendon rupture: a randomized, placebo-controlled study. J Orthop Trauma, 2007. 21(1): p. 52-7.

 

Revisionshistorik:

Datum Händelse Godkänt av
2015-03-16 Nytt diarienr pga namnbyte
2015-04-30 Nytt innehåll i texten Andreas Meunier, öl