Region Östergötland

Servering av alkoholhaltiga drycker inom palliativ slutenvård

Dokumentnamn:
Servering av alkoholhaltiga drycker inom palliativ slutenvård
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Servering, alkoholhaltiga drycker
Giltig fr o m:
2013-01-01
Utfärdande enhet:
Palliativt konpetenscentrum
Målgrupp:
Avd 11, Motala lasarett, Avd 96 US, Linnéaenheten, Vrinnevisjukhuset
Giltig t o m:
2016-09-30
Framtagen av:
Olle Karlsson, överläkare, PKC, Åsa Malm, sjuksköterska, PKC
Godkänd av:
Gunnar Carlgren verksamhetschef, Bengt-Olof Rydén verksamhetschef, Maria Jakobsson verksamhetschef
Diarienummer:
NSÖ-2013-26
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Policy angående servering av alkoholhaltiga drycker inom palliativ slutenvård, Landstinget i Östergötland

 

Möjlighet finns att servera alkoholhaltiga drycker på de palliativa slutenvårdsavdelningarna inom Landstinget i Östergötland; avdelning 11 i Motala, avdelning 96 i Linköping och Linnéaenheten i Norrköping.

Den palliativa vårdens värdegrund skiljer sig från vanlig vård och omsorg, eftersom målet inte är att bota utan att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Ett nyckelord inom den palliativa vårdens värdegrund är helhetstänkande, dvs. att man ser individens behov ur såväl fysisk, psykisk, social som existentiell aspekt. För en del människor kan måltider utgöra en höjdpunkt på dagen, förutsatt att man får dessa serverade på ett sätt man själv önskar, både utseende- och innehållsmässigt.

Generellt gäller försiktighet med alkoholtillförsel vid följande tillstånd:
- samtidig behandling med svaga eller starka opioider
- gravt nedsatt leverfunktion
- epilepsi
- samtidig medicinering med metronidazol (antabuseffekt), t ex Flagyl,
- diabetesobalans

Narkotikajournal upprättas för varje varumärke och avskrivning sker i centilitrar med angivande av patientnamn.  Den individuella förbrukningen följs upp. Journalerna förvaras på sedvanligt sätt.

Avdelningens beställda alkoholhaltiga dryckesvaror skall förvaras i läkemedelsförrådet.

 

Maria Jakobsson Gunnar Carlgren Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef Verksamhetschef Verksamhetschef
 

 

Revisionshistorik:

2013-01-31