Region Östergötland

Antibiotika, möjlighet att distribuera hela kurer

Dokumentnamn:
Antibiotika, möjlighet att distribuera hela kurer
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Primärvårdscentrum
Sökord:
läkemedel, antibiotika, kommunala förråd
Giltig fr o m:
2013-06-01
Utfärdande enhet:
Primärvårdscentrum
Målgrupp:
Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna, distriktsläkare inom primärvården
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdsområdeschef
Godkänd av:
Annette Johansson, primärvårdsområdeschef
Diarienummer:
NSV 79/2013
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Möjlighet att distribuera hela kurer antibiotika ur centralt kommunalt förråd

 

Länk till dokumentet