Region Östergötland

Antibiotika - möjlighet att distribuera hela kurer ur centralt kommunalt förråd - västra länsdelen

Dokumentnamn:
Antibiotika - möjlighet att distribuera hela kurer ur centralt kommunalt förråd - västra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
läkemedel, antibiotika, kommunala förråd
Giltig fr o m:
2013-06-01
Utfärdande enhet:
Primärvården i västra länsdelen
Målgrupp:
Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdschef
Godkänd av:
Peter Lindstedt, verksamhetschef VC Brinken
Diarienummer:
NSV 79/2013
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Möjlighet att distribuera hela kurer antibiotika ur centralt kommunalt förråd


När läkare ordinerar antibiotika under kvällar, nätter och helger finns basförråd i varje kommun som kommunsjuksköterskan hämtar antibiotikan från. Basförrådet följer den lista som är framtagen länsövergripande inom Region Östergötland Läkemedel i kommunala förråd – Generella listan.

Det är då tillåtet att ta ut hela kuren antibiotika där så är möjligt. Tjänstgörande sjuksköterska kan då iordningsställa hela kuren till vårdtagaren/patienten.  Patientens ordinarie läkare får efter några dagar information genom jourläkarens journaldiktat, men tjänstgörande sjuksköterska ska alltid informera ansvarig läkare via fax eller vid nästkommande hembesök/rond på SÄBO
I vissa fall kan det vara angeläget att patientens ordinarie läkare informeras snabbare. Det är upp till varje ansvarig sjuksköterska att avgöra detta och ge den information som krävs.

Revisionshistorik:

2015-05-20 Förlängt giltighetsdatum utan några ändringar
2016-12-19 Förlängt giltighetsdatum utan ändringar, godkänt av Peter Lindstedt