Region Östergötland

Avvikelsehantering - rutin för gemensamma avvikelser i ordinärt boende mellan Primärvården väster och kommunerna i västra ländelen av Östergötland

Dokumentnamn:
Avvikelsehantering - rutin för gemensamma avvikelser i ordinärt boende mellan Primärvården väster och kommunerna i västra ländelen av Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-05-01
Utfärdande enhet:
Primärvårde i västra länsdelen
Målgrupp:
Medarbetare inom Primärvården NSV, samt hemtjänstpersonal inom kommunerna
Giltig t o m:
2018-04-30
Framtagen av:
Annette Johansson, primärvårdschef NSV
Godkänd av:
Annette Johansson, primärvårdschef NSV
Diarienummer:
NSV 57/2016
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rutin gemensamma avvikelser i ordinärt boende mellan primärvården väster och kommunerna i västra länsdelen av Östergötland

Både inom kommunerna och inom primärvården i väster finns rutiner runt avvikelsehantering, vad som är en avvikelse och när en avvikelse ska skrivas.

Det förekommer att en avvikelse upptäckts hos en huvudman som berör en annan huvudman. Rutiner måste därför finnas runt gemensamma ärenden. Vem som är ansvarig för att avsluta ett ärende.

Då en avvikelse upptäckts hos en huvudman som även berör en annan huvudman ska den andra huvudmannen meddelas senast inom en vecka.

I begreppet kommunen i denna rutin avses även kommuns utförare av exempelvis hemtjänst då det är aktuellt eller motsvarande utförare.

Avvikelse skrivs vid följande


Fall
Hemtjänstpersonal upptäcker eller får kännedom om att patienten ramlat/fallit. Avvikelse skickas till vårdcentralschefen på den vårdcentral som patienten är listad på, undantag om patienten är LAH-ansluten, då meddelas LAH istället. Anmälaren anger vem vårdcentralen ska återkoppla till.
Kommunen avslutar ärendet.
Vårdcentralen återkopplar till kommunen efter genomförd åtgärd och avslutar ärendet.

Läkemedel
Hemtjänstpersonal upptäcker att patienten inte klarar att hantera sina läkemedel själv. Avvikelse skickas till vårdcentralschefen på den vårdcentral som patienten är listad på, undantag om patienten är LAH-ansluten, då meddelas LAH istället. Anmälaren anger vem vårdcentralen ska återkoppla till.
Kommunen avslutar ärendet.
Vårdcentralen återkopplar till kommunen efter genomförd åtgärd och avslutar ärendet.