Region Östergötland

Basal akututrustning på vårdcentraler i centrala distriktet - centrala länsdelen

Dokumentnamn:
Basal akututrustning på vårdcentraler i centrala distriktet - centrala länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
checklista, akututrustning
Giltig fr o m:
2010-01-01
Utfärdande enhet:
Primärvården i centrala distriktet
Målgrupp:
Medarbetare på vårdcentraler
Giltig t o m:
2016-05-31
Framtagen av:
Per Ohlsson, primärvårdschef NSC
Godkänd av:
Per Ohlsson, primärvårdschef NSC
Diarienummer:
NSC 2010-69
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Akututrustning
Uppdragningskanyler  rosa  5 st
Intramuskulära nålar  gröna  2 st
Sprutor   2 ml  5 st
5 ml  5 st
10 ml  5 st
Perifer venkateter 0.7 mm 2 st
0,9 mm  2 st
1,1 mm  2 st
1,3 mm  2 st
1.5 mm 2 st
Trevägskran   7 cm slang 2 st
Infusionsaggregat   2 st
PVK-förband   2 st
Stasslang
Tork
Blodtrycksmanschett
Ficklampa
Kompresser
Pads för defibrillering/klisterelektroder (om defibrillator förvaras på akutvagnen)
Rakhyvlar
Rondskål
Stetoskop

Luftvägsutrustning
Andningsmask med reservoar ballong
Pocketmask med O2-slang
Ventilationsblåsa med reservoarballong, mask nr. 2 och 4
Gummispatel
Magills tång
Peang
Sax
Svalgtub nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4

Akutläkemedel
Inj. Adrenalin  0,1 mg/ml  4 x 10 ml
Inj. Adrenalin  1 mg/ml  2 x 1 ml
Inj. Atropin   0,5 mg/ml  6 x 1 ml
Inj. NaCl   9 mg/ml  1 x 50 ml
Inj. Glucos   30 mg/ml 3 x 10 ml
Rektallösning Stesolid 10 mg 1
Inf. NaCl   9 mg/ml  2 x 500 ml  

 

Tillägg
Endotrakealtub nr. 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
Häfta
Intubationsledare
Laryngoskop med 3:ans blad
Nasofaryngealtub nr. 28
Inj. Solu-Cortef  100 mg  1 x 2 ml