Region Östergötland

Distriktssköterskemottagning helger och lätthelger - organisation i östra länsdelen

Dokumentnamn:
Distriktssköterskemottagning helger och lätthelger - organisation i östra länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
distriktsköterskemottagning, helger
Giltig fr o m:
2014-01-20
Utfärdande enhet:
Regiondriven och privat primärvård i östra länsdelen
Målgrupp:
Medarbetare PVÖ och privata vårdcentraler i öster
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Rigmor Lövbom, verksamhetschef, Jourcentralen i Norrköping
Godkänd av:
Primärvårdschef Margareta Swartz
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Organisation av distriktssköterskemottagning helger och lätthelger

Efter att kommunaliseringen av hemsjukvården genomförts (140120) är det primärvårdens ansvar att ta hand om de patienter som kan ta sig till en mottagning och som är i behov av insatser av distriktssköterska/
sjuksköterska dagtid på lätthelger och helgdagar. Det gäller de patienter där insatsen inte kan vänta till ordinarie vårdcentral har öppet.

Vårdcentralerna inom PVÖ och de privata vårdcentralerna i östra länsdelen har valt att samorganisera mottagningen.

Plats: Jourcentralen, Folkets Hus, Vattengränden 14 i Norrköping.
Tid: kl 08-09 och 18-19 (tidsbokning)

Tidsbokning: utsedda distriktssköterskor på respektive VC bokar i Jourcentralens tidbok under vårdtjänst dsk-helg. Det finns tre tider mellan 08-10 och sex tider mellan 18-20. Material ska medtagas.

Om behov av mottagningsbesök uppstår under helg sker bokning via SVR - 1177.

Bemanning: Jourcentralens ordinarie personal.

Revisionshistorik:
Reviderat 2017-02-07 av verksamhetschef Rigmor Lövbom