Region Östergötland

Dödsfall i ordinärt och särskilt boende jourtid - centrala länsdelen

Dokumentnamn:
Dödsfall i ordinärt och särskilt boende jourtid - centrala länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Dödsfall
Giltig fr o m:
2011-08-31
Utfärdande enhet:
Primärvården i centrala Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2016-05-31
Framtagen av:
Gunnar Carlgren, Överläkare
Godkänd av:
Per Ohlsson, Primärvårdschef
Diarienummer:
NSC 2011-331
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dödsfall i ordinärt och särskilt boende jourtid

 

• Sjuksköterskans uppgift är att informera anhöriga om dödsfallet, vid behov ge stöd till anhöriga och personal, samt tillse att anhöriga fått information om rutiner för hämtning och transport.

• Vid oväntat dödsfall kontaktas läkare, som har att avgöra om dödsfallet är naturligt eller ej, och om ytterligare undersökning behövs för att fastställa dödsorsak. Bor patienten i SÄBO och sjuksköterskan bedömer att inget anmärkningsvärt föreligger eller att anhöriga framför önskemål om att få samtal med läkare, kan kontakt med jourläkare (primärvårdens hemjour eller LAH-jour) uppskjutas till morgonen kl 06-07*.

• Vid förväntat dödsfall skall sjuksköterska även notera dödsfallet och meddela jourläkare efterföljande morgon, om inte omständigheterna föranleder annat.  Jourläkaren konstaterar dödsfallet genom att utfärda dödsbevis.  Dödsfallet är förväntat när läkare journalfört brytpunktsbedömning för vård i livet slutskede och att sjuksköterska får notera dödsfallet.

 

PM finns på LAH’s hemsida för dödsfall rörande LAH-anslutna patienter
PM finns utfärdat av MAS rörande dödsfall i SÄBO.
PM finns för dödsfall utanför sjukhus utfärdat av landstingets ledningsstab.

 

* Se MAS-PM om Dödsfall i Särskilt boende 100322