Region Östergötland

Förslag standardiserat innehåll vid årskontroll av diabetespatienter - centrala länsdelen

Dokumentnamn:
Förslag standardiserat innehåll vid årskontroll av diabetespatienter - centrala länsdelen
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
diabetes, årskontroll, provtagning
Giltig fr o m:
2013-10-21
Utfärdande enhet:
Primärvården i centrala
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2018-01-21
Framtagen av:
Ulf Rosenqvist, Överäkare NSV, Carl Johan Östgren, Distriktsläkare VC Ödeshög
Godkänd av:
Per Ohlsson, Primärvårdschef
Diarienummer:
NSC 2014-278
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Förslag standardiserat innehåll vid årskontroll av diabetespatienter

Årskontroll ssk

Provtagning innan
• HbA1c
• U-Microalb/Mikral eller U-albumin vid manifest nefropati
• Blodstatus

Vid behov:
• Blodsocker
• Kreatinin med ett beräknat MDRD-skattat eGFR Krea (1 g/år)
• Kolesterol


Under besöket

• Allmäntillstånd
• Längd
• Vikt
• Midjemått
• Inspektera stickställen
• BMI
• Sittande blodtryck
• Puls
• Fotstatus
• Genomgång av levnadsvanor (Hälsobladet)
• Behandlingsinformation och egenvårdsråd
• Genomgång läkemedelsbehandling av diabetes och blodfetter
• Provsvar och blodsockerkurva
• Kontroll av blodsockermätaren


Dokumentation i journal inkl Hälsobladet, NDR


Årskontroll läkare

Provtagning innan
• HbA1c
• U-Microalb/Mikral eller U-albumin vid manifest nefropati
• Blodstatus

Vid behov:
• Blodsocker
• Kreatinin med ett beräknat MDRD-skattat eGFR Krea (1 g/år)
• Kolesterol


Under besöket
• Allmäntillstånd
• Hjärtstatus
• Blodtryck
• Läkemedelsgenomgång enkel/fördjupad
• Övrig status samt genomgång av eventuella andra sjukdomar

Vid behov:
• Vikt
• Midjemått
• Fotstatus
• Genomgång motion och tobak


Om patienten kommer på besök till såväl läkare som sjuksköterska samma år räcker det att utföra den rutinmässiga provtagningen 1 gång/år. Förslagsvis vid läkarbesöket.
Dokumentation i journal inkl Hälsobladet

 

Genomgånget av
Ulf Rosenqvist
Carl Johan Östgren
Oktober 2013

Genomgånget av
Ulf Rosenqvist
December 2014

 

Revisionshistorik:

1  2015-01-21  Ändring av blodfetter till kolesterol under Årskontroll ssk
                         Tillägg av blodtryck under stycket under besöket
                         Ändring av blodfetter till kolesterol under tredje stycket.
                         Tillägg av ordet ev i meningen läkemedelsgenomgång.

2 2016-01-20  Ändring av blodfetter till kolesterol under Årskontroll läkare
                       Tillägg av mening under årskontroll läkare ang provtagning.