Region Östergötland

Bemanning Jourcentralen, arbetstider för undersköterska och sjuksköterskemottagningen - centrala länsdelen

Dokumentnamn:
Bemanning Jourcentralen, arbetstider för undersköterska och sjuksköterskemottagningen - centrala länsdelen
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
arbetsbeskrivning, jourcentralen, distriktssköterskemottagning
Giltig fr o m:
2014-01-02
Utfärdande enhet:
Primärvården inkl privata vårdcentraler
Målgrupp:
Primärvården i centrala länsdelen inkl privata vårdcentraler
Giltig t o m:
2017-12-07
Framtagen av:
Mikael Lorentzon, verksamhetschef Jourcentralen
Godkänd av:
Elisabeth Liljekvist, primärvårdschef
Diarienummer:
NSC 2014-8
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bakgrund
Vid Jourcentralen bedrivs läkarmottagning vardagar klockan 18-22, lördagar, söndagar och helgdagar klockan 09-22. Grundbemanning är; läkare, sjuksköterska och undersköterska. 
Tidsbokad sjuksköterskemottagning helger klockan 14-16.

Bemanningsansvar
Respektive vårdcentral ansvarar för att bemanna Jourcentralen med läkare, distriktssköterska/sjuksköterska och eventuellt även undersköterska.
Jourpass 2 bemannar med undersköterska, sjuksköterska och läkare. Jourpass 1 bemannar med sjuksköterska och läkare. Jour vardag bemannas med en läkare, en sjuksköterka och en undersköterska.
Antal jourpass per vårdcentral baseras på 50% besöksfrekvens på JC och 50% på listning.

 

Vardagar Sjuksköterska 17:30-22:00
Undersköterska 17:30-22:00
Läkare 17:45-22:00
Helger

Undersköterska

Rast

14:00-22:00

16:30-17:00

Sjuksköterska 1

Rast

08:30-17:00

13:30-14:00

Sjuksköterska 2a

Rast

10:00-16:30

13:00-13:30

Sjuksköterska 2b

Rast

16:00-22:00

18:30-19:00

Läkare 1a 09:00-13:00
Läkare 1b 14:00-18:30
Läkare 2a 10:00-15:30
Läkare 2b 16:30-22:00
 
Ledighet, rast, i anslutning till arbete på JC
Vardag: Rast bör läggas in inför resa till JC (rast ska förläggas så att arbete inte utförs mer än fem timmar i följd, ATL)
Helg: Ledighet bör ges i anslutning till arbetat pass helg.