Region Östergötland

Arbetsterapeutiska bedömningar Primärvård/Neurorehab

Dokumentnamn:
Arbetsterapeutiska bedömningar Primärvård/Neurorehab
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
arbetsterapeut, bedömning
Giltig fr o m:
2018-01-23
Utfärdande enhet:
Rehab Väst
Målgrupp:
Arbetsterapeuter primärvård/neurorehab
Giltig t o m:
2019-05-31
Framtagen av:
Åsa Bergmar-Rosén enhetchef
Godkänd av:
Therése Ma Johansson, verksamhetschef
Diarienummer:
NSV 72/2013
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.