Region Östergötland

Administration av läkemedel på avd 55

Dokumentnamn:
Administration av läkemedel på avd 55
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-05-19
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Rehab med klin
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Marie Lindgren, överläkare, Lotta Sjöstrand Bitr vårdenhetschef samt Lena Larsson leg. sjuksköterska
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2015-00154
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.