Region Östergötland

Akutvagn på avd 55, rutiner

Dokumentnamn:
Akutvagn på avd 55, rutiner
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
läkemedel
Giltig fr o m:
2012-03-22
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på rehab med klin
Giltig t o m:
2019-10-31
Framtagen av:
Berith Vikman Johansson, vårdenhetschef
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00094
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.