Region Östergötland

Andningsträning PEP-(Positive Expiratory Pressure) med motstånd på exspiration

Dokumentnamn:
Andningsträning PEP-(Positive Expiratory Pressure) med motstånd på exspiration
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-03-22
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Rehab med klin
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Susanne Axelsson, sjukgymnast, Eva Lilliecreutz, fysioterapeut
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00095
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.