Region Östergötland

Autonom dysreflexi

Dokumentnamn:
Autonom dysreflexi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-06-10
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Giltig t o m:
2019-05-31
Framtagen av:
Annika Zetterlund, ST-läkare
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2014-00170
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.