Region Östergötland

Behandling av händer hos tetraplegiska patienter med funktionsnivå C5-C6 vid komplett skada

Dokumentnamn:
Behandling av händer hos tetraplegiska patienter med funktionsnivå C5-C6 vid komplett skada
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-05-31
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på rehab med klin
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Ingrid Hilberts, arbetsterapeut
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00097
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.