Region Östergötland

Bilbokning på Rehab med klin

Dokumentnamn:
Bilbokning på Rehab med klin
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-03-30
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Rehab med klin
Giltig t o m:
2019-05-18
Framtagen av:
Marie Samuelsson, enhetschef
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00105
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.