Region Östergötland

Blåstömningsfunktionen vid neurologisk skada eller sjukdom

Dokumentnamn:
Blåstömningsfunktionen vid neurologisk skada eller sjukdom
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
KAD
Giltig fr o m:
2014-01-15
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på rehabiliteringsmedicinska kliniken
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Lotta Sjöstrand, bitr vårdenhetschef, Lena Larsson, leg sjuksköterska, Carina Spångberg, leg sjuksköterska
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2014-00025
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument har flyttats till Dokumenta.