Region Östergötland

Drogscreening rehabiliteringsmedicinska kliniken öppenvård

Dokumentnamn:
Drogscreening rehabiliteringsmedicinska kliniken öppenvård
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
SC Sinnescentrum
Sökord:
Giltig fr o m:
2018-06-07
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Medarbetare på rehab med klin
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Wolfram Antepohl
Godkänd av:
Wolfram Antepohl
Diarienummer:
.
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument har flyttats till Dokumenta.