Region Östergötland

Epikris - utskrivning/avslutning

Dokumentnamn:
Epikris - utskrivning/avslutning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Resurscentrum i Östergötland (REC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-03-30
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på rehab med klin
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Marie Lindgren, överläkare
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00108
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta dokument har flyttats till Dokumenta.