Region Östergötland

Förskrivning av hjälpmedel vid neurogen blås- och tarmstörning (även kallade inkontinenshjälpmedel)

Dokumentnamn:
Förskrivning av hjälpmedel vid neurogen blås- och tarmstörning (även kallade inkontinenshjälpmedel)
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-09-25
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Personal på Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Godkänd av:
Wolfram Antepohl, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2014-00319
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Detta dokument är flyttat till Dokumenta.