Region Östergötland

Antibiotikaprofylax vid ryggkirurgi

Dokumentnamn:
Antibiotikaprofylax vid ryggkirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Profylax
Giltig fr o m:
2015-12-10
Utfärdande enhet:
Ryggkliniken
Målgrupp:
Läkare , sköterskor, undersköterskor
Giltig t o m:
2019-01-10
Framtagen av:
Anders Olai, Öl
Godkänd av:
Anders Olai, Öl
Diarienummer:
CKOC-2015-00144
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:
Datum Komentar, åtgärd Godkänt av
2015-12-22 Lite nytt i texten Anders Olai, Öl
2016-03-10 Förlängt giltigheten Anders Olai, Öl
2018-04-25 Förlängt giltigheten Anders Olai, Öl