Region Östergötland

Durarift vid ryggkirurgi

Dokumentnamn:
Durarift vid ryggkirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Drängage
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Ryggkliniken
Målgrupp:
Läkare, Sjuksköterskor, Undersköterskor
Giltig t o m:
2018-12-15
Framtagen av:
Hans Andersson, ÖL
Godkänd av:
Anders Olai, MLL
Diarienummer:
CKOC-2015-00148
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:
Datum: Åtgärd: Godkänt av:
2015-01-15 Nytt diarienr. pga namnbyte Anders Olai, MLL
2015-11-18 Förlängt giltighetstiden Anders Olai
2018-04-25 Förlängt giltighetstiden Anders Olai, MLL