Region Östergötland

Checklista för slutenvård vid inskrivning innan Rygg operation

Dokumentnamn:
Checklista för slutenvård vid inskrivning innan Rygg operation
Dokumenttyp:
Administrativ manual
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
checklista operation
Giltig fr o m:
2015-01-10
Utfärdande enhet:
Ryggkliniken, US
Målgrupp:
Sjuksköterskor, Undersköterskor
Giltig t o m:
2018-12-20
Framtagen av:
Christina Rydkvist, arbetsgrupp
Godkänd av:
Anders Olai Med.ansv.läk, Lisa Bergander verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-00145
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:
Datum: Kommentar, åtgärd Godkänt av:
2015-01-10 Nytt diarienummer pga namnbyte

Anders Olai, Öl MLL

2015-12-01 Lite nytt i texten
Förlängt giltighetstiden
Anders Olai, Öl MLL
2018-04-25 Förlängt giltighetstiden Anders Olai, Öl MLL