Region Östergötland

Cyklokapron vid ryggskirurgi

Dokumentnamn:
Cyklokapron vid ryggskirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Cyklokapron
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Ryggkliniken
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2018-11-30
Framtagen av:
Anders Olai Öl, MLL
Godkänd av:
Anders Olai Öl, MLL
Diarienummer:
CKOC-2015-00146
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:
Reviderat datum: Åtgärd:             Godkänt av:
2015-01-10 Nytt diarienr. pga namnbyte Anders Olai Öl, MLL
2015-11-19 Lite nytt i texten
Förlängt giltighets tiden
Anders Olai, Öl
2018-04-25 Förlängt giltighets tiden Anders Olai, Öl