Region Östergötland

Behovs- och riskanalys av behörigheter inom Sinnescentrum

Dokumentnamn:
Behovs- och riskanalys av behörigheter inom Sinnescentrum
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
behörigheter
Giltig fr o m:
2016-04-01
Utfärdande enhet:
SC stab
Målgrupp:
Medarbetare inom Sinnescentrum
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Anders Goding, IT-samordnare
Godkänd av:
Eva-Lena Zetterlund, Produktionsenhetschef
Diarienummer:
SC-2016-134
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.