Region Östergötland

Central venkateter - icke tunnelerad (CVK)

Dokumentnamn:
Central venkateter - icke tunnelerad (CVK)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
CVK
Giltig fr o m:
2016-09-01
Utfärdande enhet:
Sinnescentrum
Målgrupp:
Sjuksköterskor som hanterar icke tunnelerad central venkateter
Giltig t o m:
2019-09-01
Framtagen av:
Projektgrupp CVK-projektet
Godkänd av:
Sakkunnig Vårddirektör Martin Magnusson, Sakkunnig Anestesiolog Christian Bergek, Sakkunnig leg. Sjuksköterska Christina Ågebrant, Sakkunnig Vårdhygien Magnus Burström
Diarienummer:
RS 2016-686
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Finns nu i Dokumenta >>>