Region Östergötland

Gemensamma riktlinjer gällande handhavande för centralvenösa infarter

Dokumentnamn:
Gemensamma riktlinjer gällande handhavande för centralvenösa infarter
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
Centralvenösa infarter, Icke tunnelerad central venkateter, CVK Tunnelerad central venkateter, Perifert inlagd central kateter, PICC-line, Subcutan venport, SVP
Giltig fr o m:
2016-09-01
Utfärdande enhet:
Sinnescentrum
Målgrupp:
All vårdpersonal som hanterar eller kommer i kontakt med centralvenösa infarter.
Giltig t o m:
2019-09-01
Framtagen av:
Projektgrupp CVK-projektet
Godkänd av:
Sakkunnig Vårddirektör Martin Magnusson, Sakkunnig Anestesiolog Christian Bergek, Sakkunnig leg. Sjuksköterska Christina Ågebrant, Sakkunnig Vårdhygien Magnus Burström
Diarienummer:
RS 2016-683
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.