Region Östergötland

Tunnelerad central venkateter

Dokumentnamn:
Tunnelerad central venkateter
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
Tunnelerad central venkateter, central venkateter, Groshong
Giltig fr o m:
2016-09-01
Utfärdande enhet:
Sinnescentrum
Målgrupp:
Vårdpersonal som handhar tunnelerad central venkateter
Giltig t o m:
2019-09-01
Framtagen av:
Projektgrupp CVK-projektet
Godkänd av:
Sakkunnig Vårddirektör Martin Magnusson, Sakkunnig Anestesiolog Christian Bergek, Sakkunnig leg. Sjuksköterska Christina Ågebrant, Sakkunnig Vårdhygien Magnus Burström
Diarienummer:
RS 2016-685
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.