Region Östergötland

Cymbalta, behandlingsrekommendation

Dokumentnamn:
Cymbalta, behandlingsrekommendation
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
läkemedel, Cymbalta, behandlingsrekommendation, neuropatisk smärta
Giltig fr o m:
2012-01-01
Utfärdande enhet:
Smärt- och rehabiliteringscentrum (SoRC)
Målgrupp:
Läkare inom primärvården
Giltig t o m:
2017-12-30
Framtagen av:
Pia Östryd, öl, Lena Fagerström, öl
Godkänd av:
Björn Gerdle, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00319
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Schema:
Insättning T. Cymbalta 30 mg

Sjuksköterska

Telefonuppföljning efter 1 v,
höjning till 60mg.

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Stabil dos 6-8 v

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Fortsatt behandling
6-12 månader

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Utvärdering årligen

 

Bilaga till Cymbalta, behandlingsrekommendation
Cymbalta, patientinformation

Revisionshistorik:

Datum: 2012-01-01
Reviderat av: Öl Lena Fagerström, Hänvisning till patientinformation.
Godkänd av: Björn Gerdle, verksamhetschef.

Datum: 2013-11-12
Reviderat av: Öl Lena Fagerström, förlängd giltighetstid 1 år.
Godkänd av: Björn Gerdle, verksamhetschef

Datum: 2014-01-19
Reviderat av: Öl Lena Fagerström, förlängd giltighetstid 1år.
Godkänd av: Björn Gerdle, verksamhetschef