Region Östergötland

Gabapentin, behandlingsrekommendation

Dokumentnamn:
Gabapentin, behandlingsrekommendation
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Gabapentin, behandlingsrekommendation,
Giltig fr o m:
2012-01-01
Utfärdande enhet:
Smärt- och rehabiliteringscentrum (SoRC)
Målgrupp:
Läkare inom primärvården
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Lena Fagerström, öl
Godkänd av:
Anders Kjellgren, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2012-00316
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Schema: Kapsel Gabapentin 300 mg

Morgon Lunch Kväll
Dag 1-3 1
Dag 4-6 1 1
Dag 7-21 1 1 1
Dag 22-24 1 1 2
Dag 25-27 2 1 2
Dag 28 – framåt 2 2 2

 Insättning 300 mg x 1

Sjuksköterska

Telefonuppföljning efter

2-3 veckor

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Sjuksköterska

Telefonuppföljning varannan
till var 3:e vecka till max eller
högsta tolererade dos.

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Stabil dos 6-8 v

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Fortsatt behandling
6-12 månader.

→ utsättning

Negativ effekt

↓ pos effekt

Läkare Utvärdering årligen

Uttrappning sker med 300 mg vart 3:e dygn.

Bilaga till Gabapentin, behandlingsrekommendation
Gabapentin, patientinformation

 

Revisionshistorik:

Datum:2012-01-01 
Reviderat av: Lena Fagerström, öl  Hänvisning till patientinformation.
Godkänt av: Björn Gerdle, verksamhetschef.