Region Östergötland

Anmälan av STI-sjukdomar och hiv med avseende på patient-ID

Dokumentnamn:
Anmälan av STI-sjukdomar och hiv med avseende på patient-ID
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-09-26
Utfärdande enhet:
Smittskydd och vårdhygien
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland, externa vårdgivare
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Britt Åkerlind, smittskyddsläkare
Godkänd av:
Britt Åkerlind, smittskyddsläkare
Diarienummer:
SME 2012-22-12
ICD-10 kod:
(Z00-Z99) Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.