Region Östergötland

Infektionssjukvård: Ansvarsfördelning infektionssjukvård på US

Dokumentnamn:
Infektionssjukvård: Ansvarsfördelning infektionssjukvård på US
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
infektionsvård
Giltig fr o m:
2010-01-21
Utfärdande enhet:
Styrgruppen US
Målgrupp:
Alla medarbetare
Giltig t o m:
2017-12-01
Framtagen av:
Christer Ekdahl, verksamhetschef
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
LednUS-2014-6
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PM - Ansvarsfördelning infektionssjukvård på US

 

Infektionsbakjoursansvar 
Hantering av stickskador med hepatitit/HIV-risk
 
Helt infektionsklinikens ansvar - inläggning på Infektionskliniken
HIV/AIDS med infektiös komplikation    
Tropisk feber/diarré      
Akut infektiös hepatit
CNS-infektion (ej postoperativ)
Multiresistent bakterie (MRB) med högrisksmitta, eller utomlandsvård med riskfaktorer för MRB
Initialfall av Calici/influensa i en epidemi    
Samhällsförvärvad sepsis där IVA-vård kan vara indicerad (undantaget tydlig hemma klinik)
Hudpatienter med kraftig dermatit    
 
Infektionskliniken har 1:a handsansvar - inläggning där när plats kan ordnas 
Alternativklinik 
Endokardit  Kardiologen 
Feberutredning med stor infektiös misstanke  MAVA
Komplicerad luftvägsinfektion    MAVA/Lungmedicin 
Hypogammaglobulinemi med infektion  MAVA/Ger/Lungmed
 
Kan vårdas på infektionskliniken eller på annan klinik beroende på aktuell situation
Delansvarig
Icke IVA aktuell sepsis med tydlig hemmaklinik Berörd klinik
HIV/AIDS icke-infektiöst Berörd klinik
Öppen lungtuberculos Lungmedicin
Erysipelas - ej septisk Kliniker med AIM vård
UVI MAVA/Ger/Urolog/KK
Septisk artrit     Ortopedklin
Pneumoni Kliniker med AIM vård
 
Vårdas utanför infektionskliniken - behov av enkelrum och ev. infektionskonsult
Primäransvarig
Akut icke-tropisk diarré    EM/MAVA 
MRSA-bärare (ej högrisk för smitta)   Berörd klinik
ESBL-bärare (ej högrisk för smitta)   Berörd klinik 
Clostridium difficile     Berörd klinik 
Postoperativa sårinfektioner    Berörd klinik 
 
Vårdansvar för patienter med kroniska sår
Se separata PM för patienter med kroniska sår    Bensår 
Gangränösa sår     
Liggsår 
     
        
Revisionshistorik:

2014-12-01:
Sista underrubriken ändrad från "patientgrupper som ännu inte klargjorts - utredning pågår” till ”Vårdansvar för patienter med kroniska sår”. Giltighetstiden förlängd till 2015-12-01.