Region Östergötland

Städning - extra städning i tider av förhöjd smitta

Dokumentnamn:
Städning - extra städning i tider av förhöjd smitta
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
FM-centrum i Östergötland (FC)
Sökord:
Städning, extra städning, städ, smittorisk, hygien
Giltig fr o m:
2015-02-06
Utfärdande enhet:
Service & Logistik
Målgrupp:
Verksamhetschefer och vårdenhetschefer på US
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Ylva Larsson
Godkänd av:
Malin Eriksson
Diarienummer:
CCL 2009/264
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Extra städning i tider av förhöjd smitta


Vid perioder med förhöjd smitta till följd av utbrott av smittsamma sjukdomar(Calicivirus, influensavirus) bland patienter och personal krävs extra noggrannhet avseende hygien för att undvika smittspridning på sjukhuset.

Verksamhetschef beställer och avbeställer extrastäd

Det finns nu möjlighet att enkelt och snabbt beställa extra städning och därmed höja städnivån. Vårdenhetschef kontaktar städleverantörsens kundtjänst* alternativt FIXA Kundtjänst, beställer extra städning och informerar vilka rum som omfattas.

Städleverantör ska kunna utföra detta enligt följande:

  • Leverantören ska samma dag, om beställningen görs kl 13.00, kunna utföra ett extra städtillfälle på de lokaler som efterfrågas av kunden. Beställningen kan avse en eller flera dagar. Utökningen kan omfatta ett eller flera rum eller hel avdelning.

Vårdenhetschef informerar när städningen kan återgå till normal nivå.
 

Omfattning av extrastäd

Förutom den normala dagliga städningen sker den extra städningen vid ytterligare ett tillfälle per dag.
 

Kostnader

För prisuppgift, kontakta FIXA kundtjänst.
 
* ISS kundtjänst, telefonnr 30300 (central och västra länsdelen)
Sodexo kundtjänt, telefonnr 40300 (Östra länsdelen)

Revisionshistorik:

Datum:

Reviderat:

Av:

2017-03-01 Förlängd giltighet till 2018-02-28 Johanna Helmer
2015-01-23 Tredje version: Reviderade tider för när extrastädning måste bokas hos städentreprenör på vardagar, plus mindre språkliga justeringar. Malin Eriksson
2011-09-20 Andra version. Granskat av Hans Hjertberg, Barbro Isaksson. Inga ändringar annat än förlängning av giltighetstid. Carina Skoglund
2010-06-18 Första version. Malin Eriksson
2016-01-28 Justerad informationsanvarig från Tommy Skau till Ditte Persson Lindell Anette Forsling
2016-02-02 Förlängt giltighet t o m 12 månader Anette Forsling
2016-02-03 Justering utifrån nytt serviceavtal Ylva Larsson