Region Östergötland

Influensavaccination för medarbetare på US

Dokumentnamn:
Influensavaccination för medarbetare på US
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
vaccination, influensa, personal, vaccin, influensavaccin, säsongsinfluensa, medarbetare
Giltig fr o m:
2013-05-02
Utfärdande enhet:
US ledning
Målgrupp:
Medarbetare på US
Giltig t o m:
2016-05-02
Framtagen av:
Andreas Bernad
Godkänd av:
Tommy Skau
Diarienummer:
LednUS-2013-1
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rutin för vaccination mot säsongsinfluensan för medarbetare på Universitetssjukhuset i Linköping

Bakgrund

Den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensan i Sverige börjar vanligtvis runt slutet av oktober och fortgår fram till årsskiftet. Nyligen har studier visat en minskning av antalet vaccinationer bland invånare, patienter och vårdpersonal (ref. 1, se sidfot). Det finns studier som visar att det kan vara effektivare att vaccinera medarbetare än intagna. (ref. 2, se sidfot).

Landstinget erbjuder kostnadsfri vaccination mot influensa

Enligt Socialstyrelsens rekommendation från 2011 och landstingets egen policy bör vårdpersonal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt infektionsförsvar vaccinera sig mot säsongsinfluensan.
Medarbetare som själva tillhör en riskgrupp rekommenderas också att vaccinera sig. Övriga medarbetare kan själva välja att vaccinera sig för ett personligt skydd.
Vaccinationen är kostnadsfri för medarbetare inom Landstinget i Östergötland. Hemmakliniken debiteras med 300 kronor per vaccinerad medarbetare.

Alternativ för personalvaccinering

Våren 2013 fastställde US ledning följande rutin för vaccination av medarbetare på Universitetssjukhuset i Linköping. Enheter kan själva erbjuda personalvaccinering eller hänvisa sina medarbetare till vaccinationsmottagningen.

Alternativ 1:

Verksamheter kan själva vaccinera sin personal mot säsongsinfluensa. För detta arrangemang gäller följande:

  • Enheten följer riktlinjer enligt PM från smittskyddsläkaren i landstinget som uppdateras årligen.
    PM:et fastställer förfarande för att beställa och administrera vaccinering. Avtalspriset för influensavaccin ligger runt 33 kronor per dos (2012).
    I PM:et finns länkar till både frågeformulär för influensavaccination och ytterligare PM från IT-centrum för registrering i Cosmic patientjournal. Aktuellt PM publiceras i databasen på Lisa under Smittskyddsenheten
  • Verksamhetschef eller motsvarande utser och delegerar ansvaret för att uföra och dokumentera vaccinationerna till legitimerad personal med lämplig kompetens.

Alternativ 2:

Vaccinationsmottagningen vaccinerar US-medarbetare som tidigare

  • Vaccinationsmottagningen erbjuder vaccination av medarbetare som tidigare.
  • Information om vaccinationstart skickas via e-post till verksamhetschefer och vårdenhetschefer.

Information i samband årlig kampanj

Informationscentrum(IC) publicerar information i relevanta interna kanaler vid vaccinationssäsongens start. För att få en komplett och heltäckande bild ska informationen tas fram i samarbete med smittskyddsenheten i landstinget, vaccinationsmottagningen på US och medicinmottagningarna i Motala och Norrköping. Informationen ska länka till aktuellt PM och referera till Socialstyrelsens rekommendation. LiÖ:s policy bör förtydligas och fakta om skillnaderna mellan säsongsinfluensavaccin och pandemivaccinet 2009 bör lyftas fram.

Planering och uppföljning på vårdenheter

Verksamhetschefer/vårdenhetschefer bör planera för influensavaccinationen av medarbetare i sin verksamhetsplan tillsammans med övriga vaccinationer enligt LiÖ:s policy. Antalet vaccinerade kan följas upp och rapporteras i enhetens mätbara mål.

 

Referenser

Referens 1: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17616
Referens 2:

http://www.smittskyddsinstitutet.se/vanliga-fragor/influensa/influensa/

 

 


 

Revisionshistorik:

Reviderad: 2014-12-09

Giltighetstid förlängd 2015-04-07 till 2016-05-02 (Martin Magnusson Vårddirektör)