Region Östergötland

Hantering av planerad tillfällig kapacitetsreduktion på enskild klinik inom US

Dokumentnamn:
Hantering av planerad tillfällig kapacitetsreduktion på enskild klinik inom US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Kapacitetsreduktion
Giltig fr o m:
2013-07-01
Utfärdande enhet:
US gemensamt (US gem)
Målgrupp:
Samtlig personal US
Giltig t o m:
2017-11-30
Framtagen av:
Tommy Skau
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell Vårddirektör
Diarienummer:
LednUS 2013-2
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Hantering av planerad tillfällig kapacitetsreduktion på enskild klinik inom US


Utbildnings-  och  kick-off arrangemang, konferensarrangemang eller andra liknande händelser på en klinik kan i vissa fall behöva planeras till priset av tillfällig kapacitetsreduktion i egna klinikens verksamhet. 

Det är angeläget att på alla sätt undvika att sådan kapacitetsnedgång påverkar andra kliniker. Störst risk för kapacitetspåverkan över klinikgränsen kan förväntas beröra operation och akutvårdsflödet, inte minst internmedicinsk vård som delas mellan flera kliniker.


På US gäller inför planerad tillfällig kapacitetsreduktion på en klinik att:

• Försäkra sig om att kapacitetsförändringen inte negativt påverkar annan klinik innan den verkställs. Ev. påverkan på andra klinikers verksamhet får endast ske efter överenskommelse med berörd klinik.

• Sådan kapacitetsförändring i god tid informeras till andra kliniker. Detta för att säkra att ev. påverkan på andra kliniker inte förbises.

• Tillfällig eller permanent förändring av antalet öppna vårdplatser/klinik får inte verkställas utan att övriga kliniker fått möjlighet att diskutera ev. konsekvenser av detta och skall alltid diskuteras i US ledning. Detta gäller oavsett orsak till vårdplatsförändringen.

 

Information enligt ovan skall med god framförhållning lämnas och diskuteras i följande fora:

Kapacitetsförändring Informationsforum
Som berör operationskapacitet/utnyttjande Operationsråd
Som berör akutvårdsflödet Akutflödesgruppen
Som berör allmän internmedicinsk verksamhet Akut internmedicin grupp
Som berör andra/flera identifierbara verksamheter US ledning
Revisionshistorik:

2014-12-02:
Giltighetstid förlängd t o m 2015-12-01

Förlängd 2015-11-03 - 2017-11-30