Region Östergötland

Rörpost på US

Dokumentnamn:
Rörpost på US
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
rörpost
Giltig fr o m:
2013-06-18
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Medarbetare på US
Giltig t o m:
2018-09-30
Framtagen av:
Malin Engqvist, Transfusionsmedicin
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
StyrgrpUS 2012-01
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.