Region Östergötland

Akuta tillstånd: Rutiner vid akuta tillstånd på allmän plats inom US

Dokumentnamn:
Akuta tillstånd: Rutiner vid akuta tillstånd på allmän plats inom US
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
US gemensamt (USgem)
Sökord:
Giltig fr o m:
2011-11-11
Utfärdande enhet:
Patientsäkerhetsenheten/Chefläkarfunktionen Universitetssjukhuset i Linköping
Målgrupp:
Vårdpersonal samt chefer US, Televäxel, FM-centrum, Byggentreprenörer
Giltig t o m:
2017-08-31
Framtagen av:
Christer Andersson, chefläkare US
Godkänd av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Diarienummer:
CCL 2011/263
ICD-10 kod:
(U00-U99) Koder för särskilda ändamål
Kön:
Alla
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

2016-01-28, 2017-01-24, 2017-02-13 

Andreas Bernad, Beredskapssamordnare US, på uppdrag av chefläkare/VD US.

Förtydligande i avsnitten; Målgrupp; Länkar; Akuta tillstånd inom Hälsouniversitetets lokaler belägna på Universitetssjukhuset(huvudblocket och genom kulvert angränsande byggnader)*