Region Östergötland

Vårdansvar för patienter med kroniska sår på US

Dokumentnamn:
Vårdansvar för patienter med kroniska sår på US
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
kroniska, sår, ansvar, vårdansvar, kroniska sår, US
Giltig fr o m:
2013-12-16
Utfärdande enhet:
US ledning
Målgrupp:
Alla medarbetare US Linköping
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Christer Andersson
Godkänd av:
US ledning
Diarienummer:
LednUS-2013-3
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Ansvar för vården av patienter med kroniska sår på US

Nedanstående fördelning syftar till att klargöra ansvaret vid behov av sluten vård. 
Huvuddiagnosen styr valet av vårdavdelning, inte det faktum att patienten dessutom har ett kroniskt sår.

Typ av sår

Ansvar för akut vårdplats Konsultansvar Ansvar för specifik åtgärd Vårdplatsansvar
Diabetesorsakade sår Endokrinmedicinska enheten Endokrinolog Kärlkirurg (cirk.bed., ev rekonstr.) Kärlkir.klin.
Ortoped (revision, amputation) Ortklin.
Bensår pga av venös insuff Geriatriska kliniken Hudläkare Plastikkirurg (t ex hudtransplant.) HPK
Kärlkirurg Kärlkir.klin.
Trycksår Geriatriska kliniken HPK Plastikkirurg (t ex lambåplastik) HPK
Ischemiskt sår pga arterioscleros Kärlkirurgiska kliniken Kärlkirurg Kärlkirurg (cirk.bed., ev rekonstr.) Kärlkir.klin.
Infektionsläkare Inf.klin.
Ortoped (t ex amputation) Ort.klin.
Abscess, mjukdelsinfektion
   a. Hud-/mjukdelsabscess Infektionskliniken Kirurg Kirurg/ortoped (incision) Inf.klin.
   b. Gyn/ lacterande bröst infektion  Kvinnokliniken Gynekolog Gynekolog/kirurg (incision) Kvinnoklin.
   c. Scrotalabscess Urologkliniken Urolog Urolog/kirurg (incision) Urologklin.
   d. Perineal abscess Kirurgkliniken Kirurg Kirurg (incision) Kir.klin.
   e. Leverabscess Infektionskliniken Kirurg Kirurg/radiolog (dränage) Kir.klin.
   f. Allvarlig mjukdelsinfektion  Se separat PM
Postoperativa sårinfektioner Berörd op.klin. föruts. Infektionsläkare Berörd op.klin. (sårrevision) Berörd op.klin.*
Septisk påverkad patient Infektionskliniken/IVA Berörd op.klin. Berörd op.klin. Inf.klin.
Sårproblematik utan klargjord grundorsak MAVA enligt ovan MAVA identifiera grundorsaken och  klinik som svarar för forts. vård

 

Förutsättningar

  • Ansvarig klinik beslutar om planeringen av vården
  • Konsultation ska genomföras utan fördröjning och senast inom 24 timmar
  • Konsultens ordinationer ska ske i samråd med patientsansvarig

* = Kräver vårdhygienisk acceptabel vårdplats  - patienten ska ha enkelrum med tillgång till egen toalett.