Region Östergötland

Avfall

Dokumentnamn:
Avfall
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Avfall
Giltig fr o m:
2016-12-30
Utfärdande enhet:
Vårdhygien Östergötland
Målgrupp:
Vårdgivare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-02-29
Framtagen av:
Christina Cammerudh, hygiensjuksköterska
Godkänd av:
Magnus Roberg, hygienläkare
Diarienummer:
CHV-2014-00029
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.