Region Östergötland

Diagnoskodning av VRI med tilläggskod Y95.9

Dokumentnamn:
Diagnoskodning av VRI med tilläggskod Y95.9
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
CVU
Sökord:
Diagnoskod VRI tilläggskod
Giltig fr o m:
2018-08-22
Utfärdande enhet:
Smittskydd och vårdhygien
Målgrupp:
Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-02-29
Framtagen av:
Martin Zetterlund
Godkänd av:
Kerstin B Jonsson
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.