Region Östergötland

ESBL - hygienrekommendationer

Dokumentnamn:
ESBL - hygienrekommendationer
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-09-25
Utfärdande enhet:
Vårdhygien Östergötland
Målgrupp:
Vårdgivare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-03-25
Framtagen av:
Christina Cammerudh, hygiensjuksköterska
Godkänd av:
Magnus Roberg, hygienläkare
Diarienummer:
CHV-2015-00006
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.