Region Östergötland

Endoskopi - hygienriktlinjer

Dokumentnamn:
Endoskopi - hygienriktlinjer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
CVU
Sökord:
Endoskopi flexibla
Giltig fr o m:
2018-09-28
Utfärdande enhet:
Smittskydd och vårdhygien
Målgrupp:
Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-03-31
Framtagen av:
Maria Smedéus
Godkänd av:
Magnus Roberg
Diarienummer:
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.


Dokumentet finns i Dokumenta.