Region Östergötland

Förrådsrutiner för produkter med specificerad renhetsgrad

Dokumentnamn:
Förrådsrutiner för produkter med specificerad renhetsgrad
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
förråd rutiner
Giltig fr o m:
2015-12-11
Utfärdande enhet:
Vårdhygien Östergötland
Målgrupp:
Vårdgivare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-02-29
Framtagen av:
Magnus Burström, hygiensjuksköterska
Godkänd av:
Magnus Roberg, vårdhygienöverläkare
Diarienummer:
CHV-2015-00078
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

    .

Dokumentet är flyttat till Dokumenta