Region Östergötland

Dator med tillbehör - hygienrekommendationer

Dokumentnamn:
Dator med tillbehör - hygienrekommendationer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-08-11
Utfärdande enhet:
Vårdhygien Östergötland
Målgrupp:
Vårdgivare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-02-10
Framtagen av:
Vårdhygien Östergötland
Godkänd av:
Magnus Roberg, MAL/Öl Vårdhygien
Diarienummer:
MC-2007-00102
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta

Revisionshistorik: