Region Östergötland

Förråd; rengöring och desinfektion

Dokumentnamn:
Förråd; rengöring och desinfektion
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV)
Sökord:
Rengöring, renhetsgrad, förråd
Giltig fr o m:
2016-12-12
Utfärdande enhet:
Vårdhygien Östergötland
Målgrupp:
Vårdgivare inom Region Östergötland
Giltig t o m:
2020-02-01
Framtagen av:
Magnus Burström, hygiensjuksköterska
Godkänd av:
Magnus Roberg, hygienöverläkare
Diarienummer:
CHV-2011-00006
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.


Dokumentet är flyttat till Dokumenta