Region Östergötland

Patientavgifter

Patientavgifterna i Region Östergötland gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med oss och hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller utifrån lagen om ersättning för fysioterapi.

Patientavgifter 2021

Patientavgifterna fastställs av regionfullmäktige och aktuella avgifter för 2021 i Region Östergötland finns samlat i ett avgiftsärende.

Avgiftsärende med patientavgifter 2021 >>>

 

Vid frågor gällande patientavgifter kontakta Stöd och service, ekonomi och patient.
Telefon: 010-103 60 00, knappval 4.
https://stodochservice.lio.se