Region Östergötland

Patientavgifter

Patientavgifterna i Region Östergötland gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med oss och hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller utifrån lagen om ersättning för fysioterapi.