Landstinget i Östergötland

Avgiftshandboken 2018

Patientavgifter och regler

Avgiftshandboken distribueras årligen till patientmottagningar med flera intressenter inom och utanför Region Östergötland. En ny utgåva kommer till varje årsskifte.

Mindre kompletteringar och rättelser införs kontinuerligt i denna webbupplaga.