Landstinget i Östergötland

Administration och betalning

När du får sjukvård betalar du en avgift för detta. Vid besök i den öppna sjukvården, läkarbesök och besök för sjukvårdande behandling (vård av annan vårdgivare än läkare), betalar du vanligtvis avgiften innan besöket.

Du kan betala patientavgiften kontant men Region Östergötland ser helst att du betalar besöket med ditt bankkort. Då slipper du få en räkning att betala senare. Om du inte kan betala med kort kan du att få en faktura hemsänd. Du kan även ansluta dig till autogiro så att alla dina avgifter för sjukvård eller folktandvård till Region Östergötland automatisk dras från ditt konto. Du får alltid en avisering om vilket belopp som ska dras fån kontot. Autogirot gäller inte hos de privata vårdgivarna eller klinikerna.
 
Om du blir inlagd på sjukhus, i så kallad sluten vård, kan du inte betala med kort. Istället får du en räkning skickad hem till dig eller så dras avgiften via autogiro.